Międzynarodowy plener malarski śladami Melchiora Wańkowicza