Biennale VII - regulamin

VII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR
"Stanisław Moniuszko wielki polski kompozytor"

Zapraszamy do udziału w VII Międzynarodowym Biennale Miniatur poświęconym osobie i twórczości Stanisława Moniuszki.

Regulamin

Patronat honorowy: Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu RP
Organizator: Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
Cele:
Poznanie życia i twórczości wielkiego kompozytora Stanisława Moniuszki.
Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji dokonań twórczych z dziedziny malarstwa, grafiki, sztuki włókna oraz małych form rzeźbiarskich.
Warunki uczestnictwa:
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek artystycznych w wieku od 12 do 20 lat.
Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby inspirowane twórczością Stanisława Moniuszki. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac.
Maksymalna wielkość prac 200 x 200 x 200 mm.
Technika wykonania prac - dowolna.
Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę wg załącznika nr 1. Szkoły wysyłające prace uczniów prosi się o nadesłanie równocześnie listy uczestników.

Prace należy nadesłać do dnia 30 czerwca 2022 roku na adres organizatora:

Liceum Sztuk Plastycznych
ul. Zapiecek 4
87-800 Włocławek
Polska

 


Notre école le Lycée des Arts Plastiques organise la VII-ème BIENNALE INTERNATIONALE DE MINIATURE  intitulée « Stanisław  Moniuszko – grand compositeur polonais». Ce projet s’adresse aux élèves des écoles artistiques. Nous encourageons tous les élèves des pays francophones à participer à ce concours. Nous serons heureux si vous souhaitez montrer votre talent et présenter vos œuvres.


 

  • Współpraca