Biennale VIII - regulamin

VIII MIĘDZYNARODOWE BIENNALE MINIATUR
– „Melchior Wańkowicz – o Polsce i Polakach”

Regulamin

Patronat honorowy: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Organizatorzy:

  • Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie
  • Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku

Cele:

Poznanie historii życia i twórczości wybitnego reportażysty i pisarza Melchiora Wańkowicza. Organizatorzy konkursu zakładają, że Biennale stanowi doskonałą okazję prezentacji dokonań twórczych z dziedziny malarstwa, grafiki, sztuki włókna oraz małych form rzeźbiarskich.

Warunki uczestnictwa:

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół i placówek artystycznych w wieku od 12 do 20 lat. Na Biennale można nadsyłać prace z zakresu malarstwa, grafiki, tkaniny i rzeźby inspirowane twórczością Melchiora Wańkowicza. Każdy uczestnik może zgłosić do 3 prac. Maksymalna wielkość prac 200 mm x 200 mm x 200 mm.

Technika wykonania prac – dowolna.

Prace muszą mieć na odwrocie przytwierdzone godło autora i kraj pochodzenia (godło powinno być w postaci tekstu łacińskiego, litery lub cyfry, a nie znaku graficznego) oraz dołączoną do każdej pracy zamkniętą kopertę z tym samym godłem; wewnątrz koperty należy umieścić metryczkę wg załącznika nr 1. Szkoły wysyłające prace uczniów prosi się o nadesłanie równocześnie listy uczestników.

Prace należy nadesłać do dnia 31 maja 2024 roku na adres organizatora:

Liceum Sztuk Plastycznych
Ul. Zapiecek 4
87-800 Włocławek
Polska

  • Współpraca