Specjalizacje

Przychodząc do I klasy liceum uczeń wybiera jedną z pracowni specjalistycznych. Przez 5 lat, będzie w niej realizował program zajęć i wykona w niej pracę dyplomową. Mimo różnorodności dziedzin to część wiedzy w każdej pracowni jest taka sama. Dotyczy to przede wszystkim ogólnych zasad dotyczących sztuki. Uczeń w trakcie tworzenia swojej pracy może korzystać z zaplecza technicznego wszystkich pracowni oraz wiedzy pedagogów, jeżeli tego wymaga jego praca.

Warunkiem możliwości tworzenia dyplomu w danej pracowni jest uczęszczanie do niej przez wszystkie semestry. Jego wykonanie i pozytywna ocena z egzaminu dyplomowego daje tytuł technik plastyk w zakresie danej wybranej specjalności i jest równoznaczna z ukończeniem szkoły.

  • Aranżacja Wnętrz

    W pracowni Aranżacji Wnętrz przekazywana jest wiedza z zakresu architektury.

  • Ubiór

    Pracownia ubioru to miejsce poznawania procesu tworzenia odzieży.

  • Tkanina artystyczna

    W pracowni tkaniny artystycznej uczeń poznaje proces powstawania tkaniny od projektu przez snucie i wykończenie.

  • Współpraca