Przedmioty

W szkole realizowany jest obowiązkowy program nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia z przedmiotów plastycznych. Warto podkreślić, że przez cały okres nauki uczniowie uczą się minimum dwóch języków obcych. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów ze szczególnym naciskiem na przedmioty artystyczne. Mają oni możliwość poszerzania swoich umiejętności, pogłębiania wrażliwości i rozwijania pasji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i plastycznych.

Przedmioty artystyczne realizowane w trakcie cyklu kształcenia:

- Historia sztuki,

- Podstawy projektowania,

- Multimedia,

- Fotografia i film,

- Rysunek i malarstwo

- Rzeźba,

- Zajęcia ze specjalizacji (uczeń wybiera jedną pracownię z dostępnych w szkole)

  • Współpraca