Cykl kształcenia

W wyniku reformy szkolnictwa staliśmy się 5-letnią szkołą plastyczną (równoznaczna z technikum). Po ukończeniu liceum absolwent otrzymuje tytuł technik- plastyk, a po zdaniu egzaminu maturalnego ma możliwość podjęcia wybranego przez siebie kierunku studiów. W szkole realizowany jest obowiązkowy program nauczania przedmiotów ogólnokształcących oraz zajęcia z przedmiotów plastycznych. Warto podkreślić, że przez cały okres nauki uczniowie uczą się minimum dwóch języków obcych. Szkoła stawia sobie za cel wszechstronny rozwój uczniów ze szczególnym naciskiem na przedmioty artystyczne. Mają oni możliwość poszerzania swoich umiejętności, pogłębiania wrażliwości i rozwijania pasji. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę do przedmiotów zarówno ogólnokształcących, jak i plastycznych.
 
  • Współpraca