Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2023 r. (rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023 r.)

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2023 r.

3. Ferie zimowe: 12 – 25 lutego 2024 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 28 marca – 2 kwietnia 2024 r.

5. Egzamin dyplomowy: 16 17 kwietnia 2024 r.

6. Egzaminy wstępne: 25 26 kwietnia 2024 r.

7. Egzamin maturalny:

  • Część pisemna 7 – 22 maja 2024 r.
  • Część ustna 11 – 24 maja 2024 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 października 2023 r.
  • 2 listopada 2023 r.
  • 7 – 9 maja 2024 r.
  • 31 maja 2024 r.

9. Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych: 9 kwietnia 2024 r.

10. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 21 czerwca 2024 r.

11. Ferie letnie: 22 czerwca 31 sierpnia 2024 r.

12. Plener malarski:

  • Ciechocinek 2 – 8 października 2023 r. (LSP we Włocławku i uczniowie gimnazjum z Rudominy – Litwa)
  • 12 – 19 czerwca 2024 r. (30 osób z klas I-II LSP we Włocławku)
  • Współpraca