Kalendarz roku

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2022 r.

2. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2022 r.

3. Ferie zimowe: 30 stycznia - 12 lutego  2023 r.

4. Wiosenna przerwa świąteczna: 6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

5. Egzamin dyplomowy: 12 13 kwietnia 2023 r.

6. Egzamin praktyczny dla kandydatów: 25 26 kwietnia 2023 r.

7. Egzamin maturalny: 4 – 19 maja 2023 r.

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

  • 31 październik 2022 r.
  • 2 listopada 2022 r.
  • 2 maja 2023 r.
  • 4, 5 oraz 8 maja 2023 r.
  • 9 czerwca 2023 r.

9. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2023 r.

10. Ferie letnie: 24 czerwca 31 sierpnia 2023 r.

  • Współpraca