II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami Historii Polski – skąd nasz ród”

II Międzynarodowy Konkurs Historyczny „Śladami Historii Polski – skąd nasz ród” skierowany jest do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych. Konkurs obejmuje tematyką historii Polski, poczynając od Chrztu, aż po czasy współczesne. Celem konkursu jest przybliżenie historii państwa i narodu polskiego, którego początki sięgają drugiej połowy X wieku, na którą datuje się rządy pierwszego historycznego władcy Polski – Mieszka I.

W II Międzynarodowym Konkursie Historycznym "Śladami historii Polski – skąd nasz ród" w kategorii Szkoły Ponadpodstawowe Plakat dominowały dziewczęta z LSP we Włocławku (klasa 2B). Ich prace otrzymały miejsca: 1, 2, 3 i dwa wyróżnienia.

Zdjęcia z uroczystej gali, która odbyła się 29 maja  na Zamku Królewskim w Sali Wielkiej w Warszawie.

  • Współpraca