Otwarcie wystawy poplenerowej w Muzeum Romantyzmu

Otwarcie wystawy poplenerowej „Wileńskie ślady Ballad i romansów Adama Mickiewicza” zostało poprzedzone koncertem muzyki romantycznej. Dziękujemy p. dyrektorowi Romanowi Kochanowiczowi za umożliwienie pokazania naszych prac w tym szczególnym miejscu. Wśród gości uczestniczących w wystawie była p. Maria Mazurkiewicz Kujawsko-Pomorski Wicekurator Oświaty.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Fotoalbum z wystawy poplenerowej!

  • Współpraca