Wystawa jubileuszowa z okazji 30-lecia naszej szkoły w Galerii Sztuki Współczesnej we Włocławku

30 lat Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku
Wystawa Pedagogów
12 kwietnia – 3 maja 2021
Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku ma już trzydziestoletnią historię - wpisało się w edukacyjny i kulturalny pejzaż miasta. Z okazji jubileuszu Szkoła we współpracy z włocławską Galerią Sztuki Współczesnej przygotowała wystawę twórczości pedagogów: związanych z Liceum w przeszłości lub wykładowców obecnych, w tym także absolwentów placówki. Wybór prac do wystawy był decyzją autorów. Wartością pokazu jest odmienność i różnorodność: autorów i doświadczeń artystycznych, dziedzin twórczości, tematów, formatów, sposobów ekspresji i wreszcie refleksji.
W wystawie zatytułowanej krótko: "30 lat" - bierze udział dwadzieścioro artystów:
Magdalena Bezat, Jerzy Jabczyński, Dariusz Kaca, Magdalena Kaczmarek, Włodzimierz Kaniewski, Elżbieta Kędzia, Anna Krzemińska, Karolina Mioduszewska, Barbara Pakulska, Tomasz Pietrzyk, Zbigniew Purczyński, Małgorzata Siwek, Piotr Stachlewski, Magdalena Szadkowska, Anna Telinga, Jarosław Umiński, Bogdan Wajberg, Maciej Wierzbicki, Anna Woźniak, Adam Zapora.
Otwarcie wystawy odbędzie się online.
Serdecznie zapraszamy!!!

  • Współpraca