Ferie w Plastyku

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych (klasy 5-8) na bezpłatne warsztaty plastyczne od 30 stycznia do 3 lutego bieżącego roku w godzinach 9.00-13.00.

Na warsztatach uczestnicy zapoznają się podstawami:

  • rysunku,
  • malarstwa,
  • rzeźby,
  • grafiki.

Zajęcia są prowadzone przez nauczycieli przedmiotów artystycznych z Liceum Sztuk Plastycznych.

Zgłoszenia na warsztaty przyjmujemy telefonicznie (tel.: 54 231 59 58), za pośrednictwem poczty email: warsztaty@possp.pl lub w sekretariacie (ul.T. Kościuszki 3 we Włocławku).

  • Współpraca