Ferie z Plastykiem

W okresie ferii zimowych umożliwiliśmy zainteresowanym uczniom szkół podstawowych uczestnictwo w zajęciach z naszymi nauczycielami. Była to też okazja do pokazania wystawy śródrocznej przygotowanej przez klasy III i IV naszej szkoły.

Fotoalbum!

  • Współpraca