Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022/2023 otrzymały m. in. uczennice z naszej szkoły: Luiza Weronika Kubera i Dominika Pokora.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

foto. Radosław Wiankowski

  • Współpraca