Święto Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Powszechnie, dzień ten nazywany jest Dniem Nauczyciela.

Komisja nad Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej nie tylko w Polsce, ale także i w Europie. Zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa: w Krakowie i Wilnie).

Święto Dzień Edukacji Narodowej zostało ustanowione 27 kwietnia 1972 r.

  • Współpraca