Wileńskie Ślady Ballad i romansów Adama Mickiewicza

6 października miało miejsce otwarcie wystawy poplenerowej "Wileńskie Ślady Ballad i romansów A. Mickiewicza "w Bibliotece Publicznej we Włocławku.

W roku Romantyzmu Polskiego „Wileńskie Ślady Ballad i romansów Adama Mickiewicza” prowadzą naszych młodych artystów. Poplenerowa wystawa prac autorstwa uczniów Liceum Sztuk Plastycznych we Włocławku prezentuje miejsca związane z twórczością naszego wieszcza narodowego m. in.: dawne trakty nad brzegami Mereczanki i Wilejki, Wilno, Jaszuny, Pawłowo, Soleczniki.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  • Współpraca